DUHOVNA OBNOVA

Najava duhovne obnove: „ Jer ja živim, i vi ćete živjeti.“ (Iv. 14, 19)

H.K.M. Nurnberg organizira duhovnu obnovu koja će trajati od petka 22.11. do nedjelje

24.11.2019. godine.

Voditelj programa je fra Ante Vučković, splitski franjevac i profesor na Katoličkom

bogoslovnom fakultetu u Splitu. Program započinje u petak u 16h, (Krunica, slavljenje,

nagovor, sveta Misa). U subotu program počinje u 16 sati (slavljenje, nagovor, pauza, sveta

Misa, klanjanje). Nedjelja sveta Misa u 12h. Svakog dana biti će mogućnost za ispovijed. Na

programu će svirati i pjevati članovi zajednice Ruah Adonai Nurnberg.

Fra Ante Vučković, rodio se 23. veljače 1958., od oca Josipa i majke Danice, rođ. Delaš, u

Sinju. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij u

Makarskoj i Zagrebu, gdje je diplomirao, 1984. god.

Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 3. srpnja 1983. god.,

u Sinju. Bio je godinu dana kapelan u Metkoviću i dvije godine dušobrižnik za hrvatske

iseljenike u Münchenu.

Poslijediplomski studij filozofije započeo je u Münchenu, na Visokoj filozofskoj školi

(Philosophische Hochschule), a nastavio na Papinskom učilištu Antonianum (Pontificio

Ateneo Antonianum) u Rimu, gdje je magistrirao i obranio doktorsku disertaciju, čime je

stekao akademski naslov doktora filozofije. Doktorski rad objelodanjen je na talijanskomu La

dimensione dell’ascolto in M. Heidegger (Roma, 1993.) i na hrvatskomu Dimenzija slušanja u

M. Heideggera (Zagreb, 1993.)

Predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, Pontificio Ateneo Antonianum,

sjemeništu Redemptoris Mater u Puli, a sada predaje na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu

Sveučilišta u Splitu (od ak. god. 1999./2000.) i na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta

Sveučilišta u Splitu (od ak. god. 2005. / 2006.).

U zvanje višega asistenta izabran je 1996., u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2000., a

u zvanje izvanrednoga profesora 2007. god.

Bio je prodekan za nastavu (2003.-2005.). Bio je u istom razdoblju pročelnik fakultetskog

povjerenstva za preoblikovanje programa prema zahtjevima Bolonjskoga procesa i član

Povjerenstva za ECTS Sveučilišta u Splitu.

Ak. god. 2008./2009. kao slobodnu godinu proveo je u Izraelu.

Bio je prodekana za znanost (2009. – 2011.).

Član je Uredničkoga vijeća časopisa

Crkva u svijetu

i član je znanstvenog vijeća

časopisa

Nova prisutnost

22.11. Petak:
16h – 17h krunica
17h – 17:30 slavljenje
17:30 – 19h nagovor
19h sv. Misa
Kraj
23.11. Subota
16h – 16:30 slavljenje
16:30 – 18:30 nagovor
18:30 – 19:00 pauza
19:00 – 20:00 sv. Misa
20:00 – 21:00 klanjanje
Kraj
24.11. Nedjelja
12h sv. Misa

.

Bio je u je član je Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za kler u jednom mandatu. Dekan je Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu od 2011

Podijeli: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInShare on Tumblr