Čitači

citaci

 

 

Učestvujte aktivno na svetoj Misi:

Budite  ČITAČ

 

čitanja djeli: Goran Kvesić

 

 

Sjedenje je stav za slušanje i razmišljanje o onome što čujemo. Od početka prvog čitanja do kraja drugo­ga čitanja sjedimo u stavu pozornosti. Tijekom službe Riječi slušamo navještaj Božje riječi:

  • prvo je čitanje iz Staroga zavjeta ili Djela apo­stolskih
  • pripjevni je psalam iz Knjige psalama
  • drugo je čitanje iz jedne od poslanica Novoga zavjeta ili Knjige otkrivenja
  • Evanđelje je iz jednog od četiriju evanđelja.

Čitač na kraju prvoga i drugog čitanja kaže: “Ri­ječ Gospodnja!” Ovaj izraz često nalazimo u Sveto­mu pismu uz izraz “riječ Božja”.

 

Tišina, Bog govori

U svetoj misi, prije negoli stupimo za stol Kruha, dolazimo pred stol Riječi! Ta pisano je:

“Ne živi čo­vjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta!” (Mt 4,4).

Krist nam je zato ostavio poruku:

“Tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni!” (Iv 5,24).