Ministranti

 

ministranti

 

Želiš li i ti biti ministrant ?

 

 Javi se svome župniku !

 

 

 

Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori. Latinska riječ “ministrare” znači služiti. On je sudionik bogoslužja. Bogoslužje je posebno slavlje u čast samome Bogu. Biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego je to i odgovornost. Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu.  Zaštitnik ministranata je sveti Tarzicije, koji je bio “dječak mučenik”.

 

MINISTRANTSKA OBEĆANJA

Ministrant služi Kristu, najboljem učitelju.

Ministrant uvijek ostaje vjeran svojoj Katoličkoj Crkvi.

Ministrant je ozbiljan i pobožan na svetoj misi.

Ministrant je u miru s Bogom, sa svojim bližnjima i nastoji uvijek biti sve bolji.

Ministrant sluša svoje roditelje, učitelje i svoga svećenika.

Ministrant je pravi prijatelj.

Ministrant ne psuje i ne laže.

Ministrant je veseo i uvijek spreman pomoći drugima.

Ministrant nasljeduje Mariju čistim srcem.

Ministrant moli osobno i u zajednici.