Vjeronauk

vjeronauk-01

Naša misija već dugi niz godina njeguje rad s djecom i mladima posvećujući znatan prostor održavanju vjeronauka. Vjeronauk se održava svake subote u prijepodnevnim satima u nekoliko grupa. Grupe su podijeljene prema razredima koje djeca pohađaju. Svaka grupa ima prema uzrastu djece pripremljene materijale – udžbenike po kojima se radi. Bit vjeronauka je usaditi djeci i mladima zapostavljene vjerske i moralne vrijednosti, jer jedino tako će moći prihvatiti životne izazove bez predrasuda i podcjenjivanja.

Vjeronauk se održava u prostorijama misije po grupama:

SUBOTOM u 10 sati